Modellera ditt utvecklarteam och uppskatta kostnaden

Börja här

Tryck på "Lägg till fler profiler" och specificera vilka kompetenser resursen ska ha. Lägg till så många resurser du behöver så ser du en uppskattning på vad dessa kan kosta - totalt och enskilt.

Uppskattad totalkostnad:

Få konkreta offerter på ovanstående resurser från kvalitetssäkrade IT-konsultbolag i Tendelins nätverk.

* Prisuppskattningen bygger på listpriser hos certifierade IT-konsultbolag som ingår i Tendelins kvalitetssäkrade nätverk. Samma bolag kan erbjuda bättre priser när de lämnar en skarp offert. Konsultpriserna varierar stort från land till land. IT-konsultbolagen i Tendelins nätverk finns huvudsakligen i Polen, Ukraina, Belarus, Slovakien, Ryssland, Tjeckien och Serbien.

© 2020 Tendelin AB • Enkel upphandling av IT-resurserPersonuppgiftspolicy